Fiatalok életkezdésének kiáltványa

A fiatalok életkezdésének támogatása egy állam központi feladatai közé tartozik. A jelenlegi, rosszléti állam gyenge teljesítményének egy világos mérőszáma az az elkeserítő adat, hogy 100-ból mindössze 6 fiatal képzeli el Magyarországon a jövőjét.

Ezzel szemben a Második Reformkor által képviselt jólléti államfelfogás egyik kiemelt célja, hogy ne azonnal a külföld jusson eszünkbe, amikor a jövőnket tervezzük. Ehhez három fő területet azonosítottunk, amelyek megoldásra várnak: a lakhatási válság, a családalapításhoz kapcsolódó kihívások, valamint a vállalkozásindítás nehézségei. Egyik oldalról rendszerszintű megoldások szükségesek ahhoz, hogy az új generációk részesei lehessenek a második reformkornak, másik oldalról viszont olyan javaslatok kellenek, amelyek rövid távon is tudnak tüzet oltani. A fiatalok életkezdésének ügyét ezekkel a megfontolásokkal tűzzük zászlónkra.

Lakhatási válság

A jelentős többség számára nemhogy a saját ingatlan lehetősége, de még a megfizethető albérlet is nehezen elérhető. Ez nem az ő hibájuk. A magántulajdon-központú lakáspolitika, amelyből csak egy szűk és jó helyzetben lévő réteg tud profitálni, valamint a szabályozatlan albérletpiac az okozója.

Javaslatunk két pilléren fekszik: az első a biztonság. Magyarországon híresen magas a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya (90+%), és emiatt sokakban az a kép alakult ki, hogy a magyar emberek vágynak a saját ingatlanra. Nem vitatva a saját tulajdon kényelmét, átfordíthatjuk úgy is, hogy biztonságban szeretnénk érezni magunkat otthon. Nem akarunk azon gondolkozni, hogy mikor fog emelkedni a lakbér, hogy a kauciót visszakapjuk-e, hogy a főbérlő mikor hív fel, hogy ki kell költöznünk. Ha ez a biztonság nem adott az albérletpiacon, akkor az egyetlen lehetőség az, hogy ingatlant vásárolunk.

Azonban ezt egyre többen nem tudják vagy nem akarják megtenni. A 35 év alattiak fele már albérletben él, és ez az arány nőni fog. Őket hívják a szakértők a bérlői generációnak. Ki kell alakítanunk egy olyan jogszabályi környezetet, ami számol a bérlői generáció jelenlétével, és hatékony megoldást nyújt a bérbevevői és a bérbeadói oldal számára is.

Ehhez egy új intézmény, a Lakásbérleti Központ felállítását javasoljuk. Ez a Központ a lakásbérleti szerződések kötelező regisztrációjával képes lesz biztonságot nyújtani. A bérbeadók például adómentesen adhatják ki az első lakásukat, a bérbevevők kaucióvédelmet nyernek, és mindkét fél egyszerűbb vitarendezési lehetőséget kap ezáltal. Ez az intézmény a jogi alapja annak, hogy a jövőben is fenntartható albérleti rendszert tudjunk kialakítani.

A javaslatunk második pillére a megfizethetőség. Az albérletárak 2015 óta majdnem megduplázódtak országosan. Ezt az áremelkedést kell megállítanunk, majd megfordítanunk. Ehhez a kínálat növelése szükséges.

A kínálat növelésének egyik lehetősége egy bérlakásépítési-program. Ez egy fontos intézkedés, amit mi is támogatunk, hosszú távon ez lehet egy jól átgondolt lakáspolitika egyik fő eleme. De ezen kívül rövid távon is növelnünk kell az albérletpiaci kínálatot. Ennek az egyetlen módja az, ha a már meglévő ingatlanok lakáscélra történő felhasználást ösztönözzük.

Javasoljuk egyrészt az Airbnb és egyéb rövidtávú szálláshelyek adózásának megváltoztatását, azaz, hogy az ÁFA-kulcsot emeljük meg a mostani 5%-ról 27%-ra. Emellett javasoljuk a magasabb építményadó bevezetésének lehetőségét önkormányzati hatáskörben, valamint lakhatási hozzájárulás bevezetését és ehhez kapcsolódóan egy Lakhatási Alap létrehozását. El kell érnünk, hogy minél több ingatlant hosszútávú, megfizethető és biztonságos lakhatás érdekében hasznosítsunk, és hogy a lakásokkal kapcsolatban befolyt összegeket lakáscélra hasznosítsuk.

Fontos egy átfogó lakáspolitikai program kialakítása, ami minél több elemre terjed ki, azonban a fenti javaslatok segítségével már rövid távon is olyan eredményeket tudunk elérni, amik segítik a fiatalok önálló egzisztenciájának megteremtését. Ezek segítségével elérhetjük azt a célt, hogy az országban senkinek ne kelljen a fizetésének jelentős részét lakhatásra költenie.

Családalapításhoz kapcsolódó kihívások

A családalapítás rengeteg örömöt hoz, azonban nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy újfajta megoldandó helyzetek is társulnak hozzá, legyen szó egészségügyi vagy munkaerőpiaci megfontolásokról.

Javasoljuk a szüléshez és a gyermekvállalás tervezéséhez kapcsolódó szürővizsgálatok elérhetőségét kiszélesíteni, és a legfontosabbakat kedvezmények alá vonni. Ezentúl javasoljuk a kismamavitaminok TB-támogatottá tételét, valamint azt, hogy a rászorulók számára ingyenessé tegyük. Az alábbi szemléletnek kell megjelennie: egészséges nők - egészséges kismamák - egészséges terhesség - egészséges gyermekek.

Munkaerőpiaci átalakítás is szükséges ahhoz, hogy a családalapításhoz minél több öröm kapcsolódjon. A „GYES-ről vissza munkába” program bevezetésével javasoljuk egy olyan adókedvezmény létrehozását, amelyet a vállalkozások kapnak bizonyos ideig, amennyiben gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállalót foglalkoztatnak. Ez, kiegészítve egy képzési programmal, amelyet a hosszabb távon otthon maradó szülők vehetnek igénybe, garantálná a családalapítás utáni könnyebb visszailleszkedést a munka világába, hogy az anyagi biztonság hosszútávon fenntartható legyen.

Vállalkozásindítás nehézségei

A második reformkorhoz vezető út egyik lépése az anyagi függetlenség elérése minél szélesebb társadalmi rétegek számára. Ennek az egyik – de nem egyetlen – formája az, ha valaki saját vállalkozás indítására adja a fejét. El kell érnünk, hogy azok, akik ki szeretnék próbálni magukat vállalkozóként, minél egyszerűbben megtehessék.

Ehhez javasoljuk az Induló Vállalkozók Adójának bevezetését. Ez egy 3 évig igénybe vehető, kedvezményes adózási forma lenne, amelynek segítségével költséghatékonyan és a lehető legkevesebb bürokratikus teherrel próbálhatják ki magukat a vállalkozók. Egy jólléti állam számára fontos, hogy minél többen próbálhassák ki magukat vállalkozóként, amihez fontos biztosítani a megfelelő kereteket. A meghatározott időtartam pedig azért elengedhetetlen, hogy azokat a vállalatokat ne támogassa tovább az állam feleslegesen, akik meg tudnak élni a hagyományos piaci verseny keretei között. A kritikus pillanatokban támogassuk a vállalkozásokat, ne folyamatosan, életképtelen cégeket fenntartva.

Hogy az önálló élet kezdete problémából lehetőséggé váljon!

A fiatalok életkezdésének valós támogatása nem várhat, a reformkoriság szellemiségét megélni képes generációk esélyeiért kell dolgoznunk. Ebben az értelemben fiatalnak lenni nem egy bizonyos korosztályt jelent, hanem bizonyos élethelyzetet. Ezekben a kritikus pillanatokban, mint amilyen az önálló élet kezdete, a családalapítás, vagy a vállalkozásindítás, egy jólléti állam támogatást nyújt.

Így érhetjük el, hogy az önálló élet kezdete problémából lehetőséggé váljon, és együtt dolgozhassunk egy második reformkorért!

Amennyiben szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy a fiatalok életkezdésének ügye előre jusson, írj nekünk a fiatalokeletkezdese@2rk.hu email címen. Oszd meg velünk az ötleted, adj egy jó tippet vagy csatlakozz a szakmai munkánkhoz!