Építsünk együtt új reformkort!

A mi utunk a reformkoriság útja. A polgárosodás zászlójának magasba emelése, tudva, hogy bár jelenleg nem élvez többséget, de ettől még ez a helyes. Új közéleti kultúrára van szükség! Vissza kell adni a nyugodt és józan diskurzus, az értelmes és higgadt vita, a tisztességes közszolgálat, a hosszú távú gondolkodás és a szakmai hitelesség becsületét.

Légy a szimpatizánsunk!

A június 9-ei európai parlamenti választáson való indulásunkhoz a te aláírásodra is szükségünk van. Ha számíthatunk az ajánló aláírásodra, töltsd ki az alábbi formot, hogy kapcsolatban maradhassunk!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Hírek

Vona Gábor

pártelnök

Pekárné Farkas Emese

alelnök

Farkas Bence

alelnök

Orbán Miklós

alelnök

Szilvási Andrásné

alelnök

Szőke Balázs

alelnök

Tóth Tamás

alelnök

Burány Árpád

szóvivő

Dakó József

pártigazgató

Búzás Balázs

szakmai igazgató

Száki Adrián

kommunikációs igazgató

Imre Marcell

a Szintézis elnöke

Programunk

Van a Második Reformkornak célja: az, hogy a magasba emeljük a polgárosodás zászlóját, egy függőségekre épülő társadalom helyett hozzunk létre anyagi és szellemi függetlenséget. Van a Második Reformkornak politikai hozzáállása is, a reformkoriság: megtalálni azokat az átfogó közös ügyeket, amelyek túlnőnek minden megosztottságon, amelyek mentén az értelmetlen veszekedést felválthatja a konstruktív vita és a teremtő cselekvés, melyek egyszerre szolgálják a nemzet érdekét, az ország fejlődését és a környezet megóvását. Most pedig bemutatjuk az európai parlamenti választási programunkat. Adjuk vissza az országot a fiataloknak és alakításuk át az uniós források felhasználását: beton helyett fektessünk az emberbe!

Oszd meg velünk a véleményed a programról, szállj vitába a leírtakkal. A buzasbalazs@2rk.hu e-mail címre várja a gondolataidat Búzás Balázs szakmai igazgatónk!

Választási program megnyitása

Ügyeink

A reformkoriság szellemisége azt jelenti, hogy megtaláljuk az ügyeket, amelyeken érdemes és tudunk is közösen dolgozni. Kilenc ilyen ügyet azonosítottunk.

Fiatalok életkezdése

Hogy az önálló élet kezdete problémából lehetőséggé váljon!

Kiáltvány »

A fiatalok életkezdésének támogatása egy állam központi feladatai közé tartozik. A cél, hogy ne azonnal a külföld jusson eszünkbe, amikor tervezzük a jövőnket. Ehhez három fő területet azonosítottunk, amelyek megoldásra várnak: a lakhatási válság, a családalapításhoz kapcsolódó kihívások, valamint a vállalkozásindítás nehézségei. Egyik oldalról rendszerszintű megoldások szükségesek ahhoz, hogy az új generációk részesei lehessenek a második reformkornak, másik oldalról viszont olyan javaslatok kellenek, amelyek rövid távon is tüzet tudnak oltani. A fiatalok életkezdésének ügyét ezekkel a megfontolásokkal tűzzük zászlónkra.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: fiatalokeletkezdese@2rk.hu

Egészségügyi prevenció

Hogy tovább élhessenek a magyarok!

Kiáltvány »

Célunk, hogy az emberek számára jobb minőségű és hosszabb életet biztosítsunk. A prevenció súlyosan elhanyagolt terület, miközben hatalmas lehetőségeket rejt magában. A kérdéshez három irányból közelítünk. Az első irányvonal a mentális egészség, mivel fontosnak tartjuk a pszichoszomatikus szemléletmód behozatalát az egészségpolitikába. A második irányvonal a szűrésekre épít, bővítve az ingyenes lehetőségek körét és elősegítve a könnyebb elérhetőséget. A harmadik irányvonal középpontjában pedig maga az életmód áll, az egészséges élelmiszerfogyasztásra és a tömegsportok népszerűsítésére alapozva.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: prevencio@2rk.hu

Óvodai ellátás

Hogy az alapoknál kezdődjön a második reformkor!

Kiáltvány »

A második reformkor megalapozásában kiemelt fontossága van az oktatásnak, az ezzel kapcsolatban észlelhető problémák megoldása azonban az oktatáspolitika mély szemléletváltását kívánja meg. Ennek az egyik pillére az óvodai nevelés támogatása kell, hogy legyen, hiszen jó esetben itt szereznek meg gyermekeink olyan alapvető készségeket és tudást, amelyek egész életük során elkísérik őket. Ha az óvodai ellátás nincs rendben, a problémák továbbgyűrűznek az oktatás további szintjeire. Fontosnak tartjuk az uniformizált oktatás helyett a képesség szerint differenciált programok kialakítását, hogy a kicsik saját ütemükben fejlődhessenek. Az oktatási reform első lépése az alapok újragondolása, hogy tovább tudjunk építkezni. Az új reformkor első állami intézményeit a bölcsődék és óvodák jelentik, ezért sokkal nagyobb figyelmet érdemelnek.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: ovodaineveles@2rk.hu

Családi vállalkozások

Hogy a fenntartható gazdasági fejlődésé legyen a jövő!

Kiáltvány »

A gazdasági fejlődés egyik legfontosabb kérdése a fenntarthatóság. A jogalkotók különféle szabályozás útján kívánják megoldani ezt a problémát, kevés sikerrel. Van azonban egy olyan vállalkozói és tulajdonosi kör, ahol alapvető a hosszútávú gondolkodás, a felelősségvállalás. Ezek a családok, akik azért ültetnek fákat, hogy a jövő generációinak legyen megfelelő árnyék. A családi vállalkozásokat nem kell kényszeríteni a környezettudatosságra, hiszen sem az emberi, sem a természeti erőforrásokat nem akarja felélni, mivel ezzel saját utódait tenné tönkre. Ahhoz, hogy Magyarország gazdasági fejlődését ezzel a szemlélettel átitatott pályára állítsuk, először létre kell hoznunk ,,a családi vállalkozás” jogi kategóriáját, ami megfelelő alapot nyújt a további munkához. A cél az, hogy a gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés alapját a magyar családok ötletei, kemény munkája és nemzetközi eredményei adhassák.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: csaladivallalkozasok@2rk.hu

Munkavállalói jogok

Hogy a 21. században a munka méltó és biztonságos legyen!

Kiáltvány »

A 21. század új típusú foglalkoztatási viszonyokat is hozott magával. Megjelentek például olyan üzemek, amelyek újfajta munkabiztonsági kihívásokra hívják fel a figyelmet, gondoljunk például az akku-gyárakra. Az utóbbi években vált igazán ismertté számunkra a home office kifejezés, az otthoni munkavégzés, ami ugyancsak változó szabályozást kíván meg annak érdekében, hogy munkáltatói és munkavállalói oldalról is fenntartható legyen. A platform vállalatok, mint például az ételrendelő alkalmazások, eddig nem tapasztalt módon viszonyulnak azokhoz, akik elvégzik számukra a munkát, legyen azok akár futárok vagy sofőrök. Ahhoz, hogy a munkavállalók anyagi, szellemi és fizikai biztonságban érezhessék magukat, tennünk kell azért, hogy a jogaikat ezekben az új helyzetekben is kiharcolhassák és érvényesíthessék.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: munkavallaloijogok@2rk.hu

Online népszavazás

Hogy a digitális reformkor egy lépéssel közelebb legyen!

Kiáltvány »

Az online népszavazás kezdeményezésünk célja, hogy megoldást nyújtson a magyar társadalom politikai apátiájára és eszköztelenségére. Az évente egyszer, októberben megrendezett esemény lehetővé teszi, hogy a polgárok mobiltelefonon keresztül három különböző, társadalmilag releváns kérdésben szavazzanak. A kezdeményezés három jelölő szervezetet is bevon: a kormánypártot vagy kormánykoalíciót, egy civil szervezeteket összefogó ernyőszervezetet, és az ellenzéki pártok többségét, így garantálva, hogy a társadalom minden rétege képviselve legyen. Az online platform globális hozzáférhetősége lehetővé teszi a külföldön élő magyarok számára is a részvételt. A kezdeményezés nem csak a demokrácia digitális mélyítését szolgálja, hanem költséghatékony és időtakarékos megoldást is kínál a hagyományos szavazási folyamatokhoz képest.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: onlinenepszavazas@2rk.hu

Pártmentes önkormányzatiság

Hogy a helyi ügyekről helyben dönthessünk!

Kiáltvány »

A pártmentes önkormányzatiság megvalósítása a helyi közösségek és az önkormányzatiság fejlődése felé tett első lépés. Napjainkra Magyarországon meggyengült az önkormányzatok autonómiája, amit fontosnak tartunk fokozatosan visszaállítani. Másfelől az önkormányzatok mindennapjai tekintetében a pártok szerinti törésvonal mentén törzsi viszály uralkodott el, aminek következtében a helyi közösségért való munka háttérbe szorult. Javaslatunk az önkormányzatiság e két alapvető problémájának megoldását szolgálja: arról szól, hogy az önkormányzati választások esetén a jelölő szervezetek közül vegyük ki a pártokat. Ez azt jelentené, hogy polgármester vagy helyi képviselő kizárólag egyesület jelöltje vagy független magánszemély lehetne. A pártok működése így az országos politikára korlátozódna. Ettől még lehetnének helyi szervezeteik és települési működésük, ahonnan be tudják csatornázni az információt az országos tevékenységükbe és javaslataikba.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: partmentesonkormanyzatisag@2rk.hu

Herbál elleni harc

Hogy visszataláljon, aki eltévedt!

Kiáltvány »

A herbálfogyasztás önmagában is olyan katasztrófa, amely az ország egyre több települését érinti, egyre súlyosabban. Azonban ez egyszerre egy tünet is, amely rámutat egy mélyebben gyökerező problémára: az ország életszínvonal szerinti kettészakadására. A lemaradó régiókban és társadalmi csoportokban élők helyzete annyira kilátástalan, hogy jobb híján így menekülnek. Éppen ezért, két oldalról és időtávon kell megoldást találni erre az égető problémára. A terjesztői oldalt minél rövidebb távon kell megakadályozni tevékenységükben, a használói oldalt pedig célzott, átgondolt és hosszútávú megoldásokkal ösztönözni arra, hogy máshogy dönthessenek és döntsenek is.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: herbalelleniharc@2rk.hu

Magyar Élelmiszer Körök

Hogy a magyar élelmiszer újra a minőséget jelentse!

Kiáltvány »

Magyarország helyzete kivételes a mezőgazdasági adottságok tekintetében. Ezeket az adottságokat kihasználva az agrárium és az élelmiszeripar a nemzetgazdaság fontos pillére kell, hogy legyen a 21. században is. Nemzetközi versenyképességünket a minőségi- és egészséges élelmiszerekre alapozva tudjuk visszaszerezni. A helyi ellátási rendszerek fejlesztésével pedig valódi alternatívát kell teremtenünk a globalizált élelmiszerpiac kihívásaival szemben.

Ha meg szeretnéd velünk osztani a gondolatod az ügy kapcsán, írj az alábbi e-mail címen: elelmiszer@2rk.hu

Szintézis

A 2RK ifjúsági szervezetét az országért és a közéleti diskurzus javításáért tenni kész fiatalok alkotják. Hisszük, hogy a különböző gondolatokból [tézisekből és antitézisekből] születhet meg az igazi változás: a Szintézis

Csatlakozz!*

A 2RK applikációja egyedülálló a magyar politikai pártok között.

  • A 2RK Appon keresztül jelentkezhetsz párttagnak, aktivistának vagy az ifjúsági szervezetbe. Itt fogjuk a kapcsolatot tartani veled.

  • Az applikációnkat használva push üzenetet kaphatsz, ha a közeledben, választókerületedben 2RK-s esemény, fórum, kitelepülés, vagy bármilyen rendezvény lesz.

  • Az applikációt folyamatosan fejlesztjük. A későbbiekben – a honlapon túl – az appon keresztül is közvetlenül elérheted a párt közleményeit, a párttal kapcsolatos híreket, aktualitásokat. Nem fordulhat így elő, hogy a közösségi média, vagy az online hírportálok esetleges cenzúrája miatt nem jutnak el hozzád a Második Reformkorral kapcsolatos fejlemények.

De addig is: jelentkezz hozzánk!

* A párttagság semmilyen nyilvánossággal nem jár, a párttagok névsorát nem tesszük közzé és erre a párt nem is kötelezhető. A tagjaink csak a saját nyilvántartásunkban szerepelnek.
Applikáció

Facebook-csoport

Beszélgessünk a második reformkorról!

Alapító nyilatkozat

Mi, akik a Második Reformkor politikai közösségét alkotjuk, azzal a biztos tudattal kötöttünk szövetséget, hogy a nevünk nem csupán kommunikációs termék, hanem a leginspirálóbb, legszebb és legtisztább idea, amelyért a 21. századi Magyarország közéletében küzdeni érdemes. Hisszük, hogy az első reformkor nem csupán szívet melengető történelmi emlék, melynek nagyjairól utcáink, tereink, intézményeink jelentős része elnevezést nyert, hanem egy máig élő, érvényes tanítás is. A „haza és haladás” vagy a „hass, alkoss, gyarapíts” jelszavak világosan kijelölik a reformkoriság szellemi alapjait. Valljuk, hogy a feladat ugyanaz, mint 200 éve: megtalálni azokat az átfogó, közös ügyeket, amelyek túlnőnek minden megosztottságon, amelyek mentén az értelmetlen veszekedést felválthatja a konstruktív vita és a teremtő cselekvés, melyek egyszerre szolgálják a nemzet érdekét, az ország fejlődését és a környezet megóvását. Mi, a Második Reformkor közösségének tagjai büszkén és örömmel valljuk magunkénak a reformkoriság politikai szemléletét.

A magyar történelem elmúlt két évszázada a polgárosodásért – vagyis egy széles, anyagilag és szellemileg is független középosztályért, valamint egy felelős és önbecsüléssel rendelkező országért – való küzdelem folyamatos meghirdetése, majd sajnálatos elbukása volt. A 20. században mind a Horthy-, mind a Kádár-rendszer gátolta a polgárosodás kiszélesedését. A jelenleg is működő Orbán-rendszer bár korábban a zászlajára írta, valójában elődeihez hasonlóan cselekedett. A három nagy rendszer – minden különbözőségük ellenére – lényegüket nézve egymás szerves folytatásai. Bár jó ideje a harmadik évezredben élünk, Magyarország emiatt a 20. században ragadt. Ennek a századnak az utolsó rendszere a NER, melynek megszűnte után két út nyílik majd. Az egyik a rendszer lényegének fennmaradása, a magyar társadalomban kialakult széttartó tendenciák politikai manipulálása és a polgárosodás további akadályozása. Ha ezt választja az ország, lelki betegségeink és káros megosztottságunk nem csupán fennmarad, de erősödni fog. A reformkoriság útja, a mi utunk, a másik: a polgárosodás zászlójának magasba emelése, tudva, hogy bár jelenleg nem élvez többséget, de ettől még ez a helyes. Az Önszerveződő Magyarország. A közös teremtés és alkotás útja. Ha erre lépünk, egyszerre gyógyulhatnak társadalmi sebeink és fejlődhet az ország.

A kormányt és ellenzékét egyaránt jellemző felelőtlen ígérgetések, korrupció, zsigeri manipuláció, karaktergyilkosságokra épülő versengés és törzsi megosztottságot kihasználó gyűlöletpolitika helyett új közéleti kultúrára van szükség. Vissza kell adni a nyugodt és józan diskurzus, az értelmes és higgadt vita, a tisztességes közszolgálat, a hosszú távú gondolkodás és a szakmai hitelesség becsületét. Nem merev ideológiai elköteleződésre, hanem az alapvető emberi értékek melletti elhivatottságra és azoknak a politikában való következetes megjelenítésére van szükség. Nem legyőzni akarjuk a másikat, hanem meggyőzni, és ha neki lenne igaza, hagyni, hogy ő győzzön meg bennünket. Számunkra nem a pillanat uralása a közélet lényege, hanem a jó kompromisszum, a helyes döntés és a közös teremtés. Mi, a Második Reformkor politikai közösség tagjai biztosak vagyunk abban, hogy Magyarország a 21. század nyertesévé, fejlődő és önbecsüléssel bíró országgá tehető, de ezért meg kell dolgozni. Őszintén szembe kell néznünk a múlt örökségével, számot kell vetnünk a jelen állapotával és lehetőségeivel, és meg kell találnunk a jövőben a „haza és haladás” ügyeit. Erre a nagyszerű munkára vállalkoztunk, és bízunk abban, hogy kiérdemeljük gyermekeink és unokáink, a jövendő generációk megbecsülését.

Támogasd a 2RK Közösséget!

Ha fontosnak érzed, hogy a Második Reformkor eszmeisége nagyobb teret nyerjen a hazai közéletben, támogass minket! Hozzájárulhatsz, hogy hatékonyabban tudjunk közösen dolgozni egy második reformkorért!

Támogatás

Hírek

No items found.
További hírek »
Az oldalon cookie-kat használunk a weboldal teljesítményének növelése érdekében. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti. Adatvédelmi tájékoztató.