Herbál elleni harc kiáltványa

Egy probléma, ami igazából tünet

Mióta az emberiség létezik, használ valamilyen tudatmódosító, természetes anyagot (ilyen például a mákgubó, a nadragulya vagy a csattanó maszlag). Ma már több, mint 6000 növényről tudjuk, hogy tartalmaz pszichoaktív, azaz olyan anyagot, amely képes az ember pszichés magatartását megváltoztatni.

Az emberiség megalomániája és az anyagi haszonszerzés mint fő mozgatórugók, arra sarkallta a gyógyszerészet és a kémia tudományát, hogy minél erősebb szintetikus pszichoaktív szereket állítsanak elő. A szintetikus (vagyis dizájner) drogok azok az anyagok, amelyeket mesterséges vegyi anyagokból állítanak elő.

Az előállítók az ismert tudatmódosító szerek molekulaszerkezetét kissé megváltoztatják, hogy elkerüljék az illegálisként való besorolását. Így gyakorlatilag úgy terjeszthetik, hogy ezzel nem követnek el törvényszegést! A folyamatosan változó hatóanyag-tartalom erre a biztosíték. A hatóságok rendre lemaradnak ebben a versenyfutásban.

A herbál és más szintetikus kábítószer fogyasztása önmagában is olyan katasztrófa, amely az ország egyre több települését érinti, egyre súlyosabban. Negatív hatása kiterjed a közbiztonságra, munkaerőpiacra, terheli az egészségügyet, a szociális szférát!

Azonban a herbál egyszerre egy tünet is, amely rámutat egy mélyebben gyökerező problémára: az ország életszínvonal-szerinti szétszakadására. A lemaradó régiókban és társadalmi csoportokban élők helyzete annyira kilátástalan, hogy jobb híján így menekülnek.

A herbál elleni harcot azért hirdettük meg évekkel ezelőtt, és folytatjuk a munkát pártként is, mert az a célunk, hogy visszataláljon, aki eltévedt.

Ez nem egy elvont probléma, hanem családok mindennapjait teszi tönkre Magyarországon. Beszélni sem merünk róla, a kormány pedig semmit sem tesz, 2020 óta még drogellenes stratégiája sincs az országnak.

Ezen változtatnunk kell. Nem fogadhatjuk el, hogy magyar emberek olyan körülmények közé kényszerüljenek, amiből az egyetlen kiútnak a herbált látják. Ez nem kiút, hanem egy veszélyes zsákutca!

Mit tegyünk rövid távon?

  1. Rendőrségen belül kerüljön felállításra egy országos lefedettségű drogelhárító szervezet, melynek feladata kifejezetten a kábítószer-terjesztő hálózatok feltérképezése és lekapcsolása.
  2. Fokozott rendőrségi jelenlétet biztosítsunk a kritikus térségekben. A statisztikák alapján kimutatható, melyek azok a területek, ahol a szintetikus kábítószerek igazán elterjedtek. Országszerte találhatóak szegénytelepek, ahol súlyos a probléma, ilyen például Duranda vagy a Pokol-sziget. Ezeken a térségeken fokozott rendvédelemre van szükség.
  3. Legyen lehetőség gyanús honlapok bejelentésére a lakosság számára. Jelenleg online is könnyen beszerezhető a herbál, ezért a rendőrségen belül fel kell állítani egy „honlapbejelentő” rendszert, amin keresztül a lakosság egyszerűen és könnyen tudja felhívni a hatóságok figyelmét.

Mit tegyünk hosszú távon?

  1. A kritikus térségekhez telepítsünk helyben Drogambulanciákat, ahol dolgoznak szociális munkások és legalább egy addiktológiai konzulens. Ezek kapcsolódhatnának az újonnan kialakított ügyeleti rendszerhez. Így ha szükséges, az egészségügyi ellátás is biztosított!
    Fő feladatuk a kapcsolatteremtés lenne minél több emberrel: szerhasználóval vagy az ő családjával, ismerőseivel. Fontos, hogy ezek helyben legyenek minden esetben, mert a közlekedés nem feltétlenül megoldott ezeken a részeken.
  2. Feladatuk lenne továbbá a motiváció felélesztése a tanulásra, valamint tudásmegosztás a gyermekek felé arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, ha tanulnak. A saját környezetükben látott életpályán kívül megismerkedhetnének számos karrierlehetőséggel, amik rendelkezésükre állnak. Emellett lehetőség lenne drogprevenciós előadások, higiénés oktatás, pályatanácsadás vagy mentálhigiénés tanácsadás szervezésére is.
  3. Óvodában és általános iskolában el kell kezdeni az életkorhoz igazodó ismeretterjesztést! Lehetőség szerint a gyermekek szakképzett pedagógus vagy pszichológus segítségét tudják ezt igénybe venni. Segítené a csoporton belüli eltérő hátterű gyermekek közti súrlódás elsimítását, illetve a gyermekek kezébe az otthonról hozott viselkedési mintázatok mellett új megoldási eszközöket adna a konfliktusok kezelésére.

Védjük meg a gyermekeinket

Az utolsó órákban vagyunk, tennünk kell a szintetikus drogok terjedése ellen! Különös aggodalomra ad okot az a statisztika, hogy egyre fiatalabb korcsoportot érint a probléma. Egy 2011-es adat szerint a magyar középiskolások 70-80 százaléka próbált már ki valamilyen tiltott anyagot. Sajnos nem ritka a 12-14 éves korú fogyasztó sem.

Mindezt alulról szerveződve és azonnal meg kell tennünk, mert a kormányra sajnos nem számíthatunk. Az ő radarjukon úgy tűnik, hogy nem jelenik meg ez a probléma. Nekünk kell tennünk érte, megszervezve egy védőhálót a gyermekeinknek, ahol többek között foglalkozásokkal, felvilágosítással és sporttal új értelmet, célokat tudunk nekik adni a herbál pokla helyett.

Társadalmi együttműködés kell a prevenció-edukáció tengely mentén, tudatosan tenni akaró állampolgárok, civil szervezetek, pártok közös munkájára van szükség. A probléma egyre szélesebb tömeget érint, és ha nem teszünk ellene, még nagyobb katasztrófa fog bekövetkezni. Politikai hovatartozás nélkül, ideológiáktól mentesen, közösen kell tennünk a következő generációkért. Közösségi érzést, tudást és célokat kell adnunk nekik a pozitív minták mellett.

Tegyünk azért, hogy visszataláljon, aki eltévedt!

Amennyiben szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy a herbál elleni harc ügye előre jusson, írj nekünk a herbalelleniharc@2rk.hu email címen. Oszd meg velünk az ötleted, adj egy jó tippet vagy csatlakozz a szakmai munkánkhoz!