Pártmentes önkormányzatiság kiáltványa

Az önkormányzás, főként a települési önkormányzat, az alapja egy önszerveződő társadalomnak. Függőségektől mentes, anyagilag és szellemileg is autonóm közösség úgy alakulhat ki, ha joguk és valós lehetőségük is van arra, hogy meghatározzák a saját életük folyását. Sok ilyen közösség alkot egy nemzetet, és ez a nemzet akkor tud fejlődni, ha az őt alkotó kisebb közösségek stabil alapot nyújtanak. Felülről irányítva nem működik.

Ma Magyarországon jelentősen megcsorbult számos társadalmi csoport autonómiája. Ennek egy szomorú és feltűnő példája az önkormányzatok kiszolgáltatottsága. Bár a 2019-es választások után jelentősen kiüresítették, még mindig az önkormányzati színtér az, ahol a rendszeren kívüliek számára valós kormányzati pozíciók érhetőek el. Azok számára, akik jobbá szeretnék tenni a saját környezetüket, megvan az esély (még ha csekély is), hogy az önkormányzatokon keresztül ezt megtegyék. Őket lehetetleníti el a rendszer egyre jobban.

A pártmentes önkormányzatiság javaslata, amit a Második Reformkor már 2019 óta képvisel, ezeket a pártpolitikától független jelölteket helyezi előtérbe. Véleményünk szerint a pártok megmérgezik a helyi közéletet az országos szintről lecsorgó veszekedéseikkel, lassítják és számos esetben megakadályozzák az önkormányzat munkáját és elfordítják a kompetens és tenni akaró jelölteket a helyi politikától. Alapítványi korunkban kezdtük el képviselni az ügyet, de nem változtattunk ezen akkor sem, amikor párttá alakultunk, mert a Második Reformkor számára az ország hosszú távú érdeke felülírja a rövid távú pártérdeket.

A demokrácia nem elvont intézmények összessége, hanem azt jelenti, hogy felelősségre vonhatjuk a képviselőinket, és valós beleszólási jogunk van abba, hogy mi történik az életünkben. Ezzel szembe megy az a sajnos több helyen tapasztalható gyakorlat, hogy az országos pártközpont osztja le a pozíciókat és hozza meg a döntéseket (például az akkumulátor gyárak telepítéséről). Az önkormányzatok autonómiájának visszaállítása olyan hosszú távú cél, amiért küzdenünk kell. Ebben a küzdelemben egy fontos (de nem az egyetlen) elem a pártmentes önkormányzatiság.

Pártmentes önkormányzatiság a gyakorlatban

Nem indulhat el a helyi önkormányzati választásokon az a személy, aki a választások előtt 2,5 évvel valamilyen pártban országos vezetői tisztséget viselt, továbbá vállalnia kell azt is, hogy a ciklus lejárta utáni 2,5 évig sem vállal. Ez egyfajta visszatartó erőt képez azon emberekkel szemben, akik nem az adott településért való munkáért akarnak elindulni a választásokon. A választások előtti időszakot a választási bizottságok, a ciklus vége utáni időszakot pedig a kormányhivatal ellenőrizné. A be nem tartás eredménye elmarasztalás vagy pénzbírság.

A pártmentesség megvalósítása érdekében a helyi önkormányzati választásokon kibővítenénk a tiltott reklám és a tiltott jelöltfinanszírozási formák kategóriáját. Ami a reklámokat illeti, az adott jelöltek nem jelenhetnek meg pártokhoz tartozó médiumokban. Továbbá nem jelenhet meg a jelölt neve és a képmása mellett sem sehol pártlogó. A jelölt nem léphet fel pártrendezvényeken sem.

Ami a finanszírozást illeti: az adott jelölt nem fogadhat el adományt és támogatást semmilyen formában sem pártoktól. Természetesen ehhez teljes transzparenciára van szükség. Ennek megszegése is elmarasztalást vagy pénzbírságot vonna maga után.

Az úgynevezett „álcivil szervezetek” indulásának kiküszöbölése érdekében a javaslatunk azzal a szabállyal él, hogy a civil szervezet székhelyének a választást megelőző 2,5 évben azon a helyen kell lennie, ahol jelöltet akar állítani. Továbbá azzal a megkötéssel élnénk, hogy csak azok a civil szervezetek indulhatnak, amelyek a választást megelőző 2,5 évnél korábban létrejöttek.

Önkormányzati autonómia

A pártmentes önkormányzatiság az első lépés az önkormányzati autonómia visszaállítását célzó úton. Fontos alap ehhez, mivel így tudják a pártok megmutatni, hogy nem az önkormányzati helyek leosztása, a kifizetőhelyek fenntartása a céljuk, hanem a tenni akaró társadalom, az önszerveződő Magyarország elősegítése. Az önkormányzati választáson induló jelöltek továbbra is lehetnek pártok tagjai, hiszen egy embernek lehet véleménye az országos közéletről és a helyi közéletről is egyaránt. Azonban, ha nem a pártlogó miatt választják meg képviselőnek vagy polgármesternek, akkor a pártközpont sem tud befolyást gyakorolni rá. Így tud a település érdeke mindig az elsődleges maradni. Mi a Második Reformkornál ezt a szellemiséget magunkénak valljuk.

Elengedhetetlen, hogy Magyarországon visszaálljon az önkormányzatok autonómiája, hogy a helyi ügyekről helyben dönthessenek a magyar emberek. Ehhez konkrét követeléseket kell megfogalmaznunk, többek között azt, hogy a kormányzat vizsgálja felül és növelje a bizonyos önkormányzati feladatok ellátására adott források szintjét, állítsa vissza az önkormányzatok gazdasági mozgásterét, állítsa vissza a helyi illetőségű adók beszedésének valós lehetőségét, adja vissza például a gépjárműadó önkormányzati részét, és az oktatási feladatok és egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó feladatok hatáskörét és pénzügyi hátterét.

Egy, a pártmentes önkormányzatiságon alapuló kezdeményezés a hiteles társadalmi ellenállás kifejeződése lehet a fennálló rendszerrel szemben. Alternatívát mutat az egyre inkább központosító, a hatalmat az emberektől magához vonó államfelfogással szemben. Ha nem a pártérdekek mentén szerveződik az önkormányzati színtér, hanem a helyi emberek és a helyi ügyek mentén, akkor lehetőségünk lesz fellépni a függőségekre és kiszolgáltatottságra építő rendszerrel szemben. A Második Reformkor ezen az úton indult el, és most társakat hívunk magunk mellé.

Amennyiben szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy a pártmentes önkormányzatiság ügye előre jusson, írj nekünk a partmentesonkormanyzatisag@2rk.hu email címen. Oszd meg velünk az ötleted, adj egy jó tippet vagy csatlakozz a szakmai munkánkhoz!